VI Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

VI Zjazd Delegatów Mazowieckiego Okregu PZW w Warszawie przeszedł do historii. Nowy rozdział w dziejach Naszego Okręgu rozpoczął się wraz z zakończeniem zjazdu czyli dziś ok 2.00. Udało nam się to co do wczoraj wydawało się niemożliwe. Zjazd nie udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi. W konsekwencji cały poprzedni Zarząd popadł w niebyt. Nikt z poprzedniej ekipy nie miał biernego prawa wyborczego. Udało się to dzięki budzącej się nadziei na zmiany. Tę nadzieję obudziliśmy MY wędkarze z małych i średnich Kół z naszym kandydatem na czele. Przecięliśmy wrzód który nabrzmiewał na Mazowszu od lat. Przy okazji tej operacji niestety skrzywdziliśmy zapewne kilku wartościowych, postępowych wędkarzy zasiadających w ZO OM. Mamy tego świadomość. Wybaczcie Koledzy ale to dla dobra większości. Niestety nie udało nam się zrealizować naszych planów do końca. Popierany przez nas kandydat niestety nie uzyskał większości. Wybory wygrała inna grupa popierająca zmiany na Mazowszu. Większe koła mają więcej delegatów i miały swojego kandydata.

Koleżanki i Koledzy mamy nowy Zarząd i Nowego Prezesa, nową Komisję Rewizyjną i nowy Sąd Koleżeński. Mamy też nowych delegatów na zjazd krajowy. Nowy Zarząd z Prezesem Józefem Lupą otrzymał od nas ogromny mandat zaufania, również od nas wędkarzy Koła 35. Koło 35 Warszawa Bemowo zarówno członkowie jak i Zarząd zawsze opowiadał się za nowoczesnym prowędkarskim profilem działalności. Mamy nową rzeczywistość na wędkarskim Mazowszu. Będziemy się przyglądać, wspierać ZOM we wszystkich prowędkarskich działaniach, ale też nie będziemy szczędzić konstruktywnej krytyki, gorzkich i ostrych słów w przypadku nieróbstwa, nadużyć, zaniechań. Wsłuchałem się w głos wędkarzy naszego Koła. Mój głos na VI zjeździe Delegatów Okręgu Mazowieckiego PZW był Waszym głosem. Daliśmy radę rozkruszyć beton. Znów obudziliśmy nadzieję! "...jeszcze w zielone gramy" ! Dziękuję Koleżankom i Kolegom za wybór na delegata.

Przekazałem Waszą wolę, Wasze oczekiwania dalej...Zrobiliśmy pierwszy ważny krok ku lepszemu PZW. W Mazowieckich Wędkarzach obudziła się nadzieja...Nowy Zarządzie, Kol. Prezesie - nie zmarnujcie tego !!!