SPACERY Z WĘKĄ

Od wiosny (przełom marca i kwietnia) zapraszamy na "Spacer z wędką". W programie wycieczek z wędką nad Wisłą oprócz wędkowania mamy poznawanie lasu łęgowego i jego mieszkańców. Spacery po Wieliszewskich Łęgach lub Ławicach Kiełpińskich oprócz ryb dają możliwość poznania i obserwacji miejsc gniazdowania ptactwa wodno-błotnego, szczególnie kolonii gniazdowej rybitwy białoczelnej, a także miejsca lęgowe mewy śmieszki, mewy pospolitej, rybitwy rzecznej, sieweczki rzecznej, sieweczki obrożnej, brodźca piskliwego, tracza nurogęsia i zimorodka. Można też nauczyć się rozpoznawania roślin i drzew. Szóstka z przyrody czy biologii gwarantowana...Zaglądajcie na profil szczegóły już niedługo.