WKRA - perełka mazowieckich rzek i doskonała rzeka do nauki spiningu i muchy

Młodzi adepci spinningu i muchy trenują na Wkrze. Tu można nauczyć się wielu pożytecznych rzeczy np cichego i bezpiecznego brodzenia